Jak se zůčastnit soutěže?

 1. dej LIKE soutěžnímu banneru na facebooku ODKAZ ZDE
 2. dej LIKE naší stránce ROBLA BOARD (https://www.facebook.com/roblaboard/)
 3. dej LIKE stránce tetovacího studia OUR FUTURE TATTOO (https://www.facebook.com/ourfuturetattoo)
 4. na stránkách www.robla-board.com zadej svojí EMAILOVOU ADRESU - formulář se nachází ve spodní části domovské stránky.


Podrobné podmínky soutěže

 1. Soutěž organizuje společnost Unique Customer Zone s.r.o., se sídlem Pražská 1338, 543 01 Vrchlabí, IČ: 04412702, C 37255 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „UCZ“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti UCZ.

 2. Soutěží se o tetování v tetovacím salónu OUR FUTURE TATTOO (http://ourfuturetattoo.cz) v hodnotě 12 000,-

 3. Soutěž trvá od 23. 1. 2017 (zveřejněním soutěžního banneru) do 23. 2. 2017.

 4. Výherce bude vylosován 23. 2. 2017

 5. Výherce bude zvěřejňěn 24. 2. 2017 na Facebookové stránce Robla (http://www.facebook.com/robla-board) - pod soutěžním bannerem. Výherce budou kontaktován označením v komentáři a bude kontaktováni soukromou zprávou na Facebooku.

 6. Soutěž končí 23. 2. 2017, a to vylosováním výherců, které proběhne náhodným výběrem webovou aplikací Facebook Timeline Contest.

 7. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel sociálních sítí Facebook a Instagram a musí na nich tedy mít profil.

 8. Zájemce o účast v soutěži musí být starší 18 let.

 9. Uživatel se stává soutěžícím pokud splní tyto podmínky:
  1. dej LIKE tomuto soutěžnímu banneru (odkaz zde)
  2. dej LIKE naší stránce ROBLA BOARD (https://www.facebook.com/roblaboard/)
  3. dej LIKE stránce tetovacího studia OUR FUTURE TATTOO (https://www.facebook.com/ourfuturetattoo)
  4. na stránkách www.robla-board.com zadej svojí EMAILOVOU ADRESU - formulář se nachází ve spodní části domovské stránky.

 10. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. Pokud organizátor zjistí, že soutěžící nesplnil jednu z podmínek soutěže, vybere jiného soutěžícího.

 11. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů ho budeme kontaktovat, aby se mohl domluvit na termínu a provedení tetování.

 12. Výherce se může dohodnout na realizaci dražšího tetování, rozdíl ceny tetování si již ale hradí z vlastních prostředků.

 13. Pokud by si výherce vybral tetování, které bude cenově méně náročné než hodnota výhry, nevzniká mu nárok na vyplacení peněz.

 14. Výherci nevzniká právo vybrat si výhru formou vyplacení peněz.

 15. Výherce si motiv a velikost tetování vybere sám po konzultaci s tetéry ze studia OUR FUTURE TATTOO

 16. Termín uskutečnění tetování musí proběhnout maximálně do 4 měsíců od skončení soutěže.

 17. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

 18. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

 19. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti UCZ souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.robla-board.com, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Účastník soutěže zároveň uděluje společnosti UCZ souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, a to na dobu trvání tří let, nebude-li odvolán dříve. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti UCZ. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena.

 20. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetových stránkách http://robla-board.com/cs/content/10-soutezni-podminky-chces-vyhrat-kerku

 21. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

 22. Soutěž organizuje společnost Unique Customer Zone s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.

Soutěž byla zařazena do největšího českého katalogu soutěží o ceny České-soutěže.cz.